Osasto

Kuntakohtainen väestöennuste

Kuntakohtaisessa väestöennusteessa mallinnetaan erikseen jokaisen kunnan väestönkehitystä sukupuolittain, ikäryhmittäin ja kieliryhmittäin. Väestöennuste ja skenaariot tarjoavat pohjan kuntien sekä alueiden kehittämiselle kaavoituksen, asuntotuotannon, palvelutarpeen ja tulevaisuuden investointien näkökulmasta. 

Lue lisää Kuntakohtainen väestöennuste