Lasten ja nuorten osallistaminen

Suunnittelemme ja toteutamme lapsia ja nuoria aktiivisesti mukaan ottavia työpajoja ja dialogisia keskusteluja 

Lasten ja nuorten näkökulma päätöksenteon tueksi 

Uskomme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän elämäänsä. Myös Suomen perustuslain mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.  

Dialogissa kootaan lapset, nuoret ja heidän parissaan toimivat ja asioista päättävät aikuiset samaan keskustelurinkiin, ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä lasten, nuorten ja aikuisten välille.     

Dialogi on avuksi esimerkiksi  

  • Kuntastrategiatyössä 
  • Lapsia koskevissa ohjelmissa ja suunnitelmissa 
  • Palveluiden, tilojen ja koulujen kehittämisessä 
  • Toiminnan arvioinnissa 

Pieni nukkehahmo pöydällä ja taustalla kaksi ihmistä pöydän äärestä.