Juupajoen opetustoimen osallistava kehittämisselvitys​

MDI laati yhdessä FCG:n asiantuntijoiden kanssa Juupajoen kunnalle opetustoimen osallistavan kehittämisselvityksen. Kehittämisselvityksen laadinnan taustalla on muutokset väestönkehityksessä ja syntyvyyden lasku, mikä vaikuttaa kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämiseen. Selvityksen tavoitteena oli löytää uudenlaisia ratkaisuja ja ideoita sivistyspalveluiden järjestämiseksi.

Selvitystyössä laadittiin kuvaus Juupajoen kasvatus- ja opetuspalveluiden nykytilasta, koottiin esimerkkejä muiden kuntien tavoista järjestää sivistyspalvelut sekä laadittiin analyysi lasten ikäryhmien toteutuneesta kehityksestä ja tulevan kehityksen vaihtoehdoista. Työssä keskeisessä roolissa oli kuntalaisten, henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen. Osana selvitystä toteuttiin kaikille avoin kysely ja työpaja, joiden tavoitteena olituottaa tietoa tyytyväisyydestä sivistyspalveluihin sekä kerätä toiveita ja ideoita palveluiden kehittämiseksi. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin oma työpaja, jossa käsiteltiin ratkaisuvaihtoehtoja varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden järestämiseksi tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten osallisuuden varmistamiseksi järjestettiin dialogi, jossa hyödynnettiin Skididialogi-mallia, joka on Lahdessa kehitetty, Erätauko-keskusteluun pohjautuva, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun malli.

Työn viimeisessä vaiheessa laadittiin selvityksessä kerätyn aineiston pohjalta vaihtoehtoiset ratkaisumallit vaihtoehdot kasvatus- ja opetuspalveluiden järjestämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä arvioitiin näiden vaikutuksia mm. talouden, lasten ja elinvoiman näkökulmasta.

Työssä pääpaino oli kasvatus- ja opetuspalveluiden tarkastelussa, mutta työssä otettiin huomioon myös muut kunnan järjestämät sivistyspalvelut.​ Lisäksi työssä tarkasteltiin yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan