Kirkkonummen kuntastrategian päivitys

Kirkkonummen strategia päivitettiin vuoteen 2030 ja prosessin aikana muotoiltiin ja täsmennettiin strategiset tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle. Päivitystyön pohjana oli nykyinen strategia, siinä kuvattu strateginen perusta, painopisteet, tavoitteet ja menestystekijät.

Työn tavoitteena oli selkeyttää, tiivistää ja fokusoida strategian sisältöjä.

Strategisprosessissa on kolme toisiinsa limittyvää työvaihetta:
1) Taustatyö, joka perustui sekä MDI:n omiin että kunnan materiaaleihin.
2) Osallistava strategian sisältöjen työstäminen. Tässä työvaiheessa oli sekä valtuuston iltakouluja, johtoryhmän kanssa työskentelyä, vaikuttamistoimielimien osallistamista, yritysten ja opiskelijoiden osallistamista sekä työpajoja henkilöstölle ja asukasyhdistyksille.
3) Strategian muotoilu, jonka yhteydessä strategiasta tehtiin myös tiivis ja esitemäinen, visuaalinen yhteenveto.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan