Kirkkonummen kuntastrategian päivitys

Kirkkonummen strategia päivitetään vuoteen 2030 ja prosessin aikana muotoillaan ja täsmennetään strategiset tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle. Päivitystyön pohjana on nykyinen strategia, siinä kuvattu strateginen perusta, painopisteet, tavoitteet ja menestystekijät.

Työn tavoitteena on selkeyttää, tiivistää ja fokusoida strategian sisältöjä.

Strategisprosessissa on kolme toisiinsa limittyvää työvaihetta:
1) Taustatyö, joka perustuu sekä MDI:n omiin että kunnan materiaaleihin.
2) Osallistava strategian sisältöjen työstäminen. Tässä työvaiheessa on sekä valtuuston iltakouluja, johtoryhmän kanssa työskentelyä, vaikuttamistoimielimien osallistamista, yritysten ja opiskelijoiden osallistamista sekä työpajoja henkilöstölle ja asukasyhdistyksille.
3) Strategian muotoilu, jonka yhteydessä strategiasta tehdään myös tiivis ja esitemäinen, visuaalinen yhteenveto.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan