Eurajoen ilmastosuunnitelma

Eurajoelle laaditaan ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma. Se kattaa kunnan ilmastotyön ja päästödatan tausta-analyysin, päästövähennystavoitteet, päästöskenaariot sekä toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi. Suunnitelman toteutuksen ja seurannan tueksi laaditaan ilmastotyön organisoinnin malli ja ilmastoviestinnän askelmerkit.

Työ toteutetaan kunnan viranhaltijoita ja sidosryhmiä aktiivisesti osallistaen, mitä varten järjestetään työpajoja eri työvaiheissa. Lisäksi mahdollistetaan ilmastosuunnitelmaa laativien kuntien vertaisoppiminen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan