MDI kehittää kansainvälisen ja kansallisen työvoiman kohtaannon Suomea

Tänä vuonna MDI on ollut laajasti mukana kehittämässä kansainvälisen ja kansallisen työvoiman kohtaannon teemoja. Kesän kynnyksellä julkaisemamme väestöennusteen mukaan suurimmassa osassa maata maahanmuutto on ja tulee olemaan ainoa työikäistä väestöä kasvattava väestönkehityksen osatekijä. Olemmekin tänä vuonna päässeet kehittäjäkumppaneidemme kanssa pureutumaan mm. kotouttamisen, maahanmuuton ja työvoiman kohtaannon ja osaamistarpeiden teemoihin.

Tukemassa kotouttamis- ja maahanmuutto-ohjelmien valmistelua

MDI:ssä olemme tänä vuonna päässeet tukemaan monipuolisesti kansainvälistyvää ja entistä paremmin maahanmuuttajia kotouttavaa ja työhön integroivaa Suomea. Olemme toimineet Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman valmistelutyön tukena, jossa olemme arvioineet käynnissä olevaa ohjelmaa sekä toimineet laajassa yhteistyössä eri toimialojen ja sidosryhmien kanssa uuden valtuustokauden kotouttamisohjelman suuntaviivojen luomiseksi. Lisäksi olemme päässeet vaikuttamaan kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeisiin, kun asiantuntijaamme Sari Pitkästä kuultiin valtioneuvoston selontekoa valmisteltaessa. MDI:n näkemyksiä kuultiin tänä syksynä valmistuneen Stadin osaamiskeskuksen vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta. Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että maahanmuuttajille on tarjolla toimivia palveluita, mutta toisaalta tehokkaita ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita ei ole riittävästi saatavilla heti kotoutumispolun alussa.

Ensi vuonna jatkamme kansainvälisen, Suomessa jo asuvan ja Suomeen muuttavan, työvoiman saatavuuteen ja kotoutumiseen liittyvää työtä tammikuussa julkistettavan alueellisia maahanmuuttostrategioita koskevan selvityksen ja kesäkuussa valmistuva Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman valmistelun kautta.

Työvoiman saatavuuden haasteiden äärellä

Lähes kaikkia alueita varjostaa huoli työvoiman saatavuudesta. Tarjolla olevien työtehtävien ja työvoiman osaamisen yhteensovittamisen vaikeudet tulevat vaikuttamaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä alueiden elinvoimaisuuteen. Työvoiman kohtaanto-ongelmat edellyttävät tilanteeseen reagoinnin lisäksi ennakointia. MDI rakentaakin parhaillaan Salon alueelle työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaannon ennustemallia, joka sisältään työvoiman kohtaannon tilannekuva-analyysin sekä Salon tulevaa työvoiman tarpeen ja saatavuuden ennusteet vuosille 2025 ja 2030.

Lisäksi olemme syksyn 2021 aikana selvittäneet Hämeen työmarkkinoiden osaamistarpeita ja kehittäneet ennakointia, jotta se olisi vahvemmin eri osapuolia hyödyttävää, yhdensuuntaista ja kokonaisuutena vaikuttavampaa toimintaa. Tervetuloa kaikille avoimeen webinaariin kuulemaan kiinnostavia puheenvuoroja aiheeseen liittyen sekä tutustumaan tekemämme selvitystyön tuloksiin. Webinaarissa johtava asiantuntijamme Mikko Valtakari ja asiantuntijamme Juho Nyman esittelevät havainnot Hämeen osaamistiedon keräämisen ja hyödyntämisen nykytilasta sekä suositukset ja kehittämisehdotukset osaamistiedon tehokkaammasta hyödyntämisestä. Webinaariin voit ilmoittautua ELY-keskuksen tapahtumakalenterin kautta.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne