MDI tukee Helsingin kotouttamisohjelman valmistelua

MDI tukee syksyllä Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman (2021–2025) valmistelutyötä. Kotouttamislaki säätelee kuntien tehtäviä, joista yksi on kotouttamisohjelman laatiminen. Kuntien kotouttamisohjelmilla pyritään edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja vahvistamaan monialaista yhteistyötä.

Helsingin kaupunkin käynnissä oleva kotouttamisohjelma on viimeksi luotu vuosille 2017–2021. Kaikkien Stadi – Helsingin kotouttamisohjelman tavoitteena on ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten pääseminen osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaaviin tehtäviin.

Nyt käynnistyvässä valmistelutyössä arvioidaan käynnissä olevaa ohjelmaa ja luodaan suuntaviivoja uuden valtuustokauden ohjelmalle, joka laaditaan laajassa yhteistyössä eri toimialojen ja sidosryhmien kesken.

Ohjelman valmistelutyö toteutetaan dokumentoidun aineiston analysoinnin, yksilöhaastatteluiden, kyselyiden sekä kuulemistilaisuuksien ja verkostotapaamisten avulla.