MDI tukee Helsingin kotouttamisohjelman valmistelua

MDI tukee syksyllä Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman (2021–2025) valmistelutyötä. Kotouttamislaki säätelee kuntien tehtäviä, joista yksi on kotouttamisohjelman laatiminen. Kuntien kotouttamisohjelmilla pyritään edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja vahvistamaan monialaista yhteistyötä.

Helsingin kaupunkin käynnissä oleva kotouttamisohjelma on viimeksi luotu vuosille 2017–2021. Kaikkien Stadi – Helsingin kotouttamisohjelman tavoitteena on ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten pääseminen osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaaviin tehtäviin.

Nyt käynnistyvässä valmistelutyössä arvioidaan käynnissä olevaa ohjelmaa ja luodaan suuntaviivoja uuden valtuustokauden ohjelmalle, joka laaditaan laajassa yhteistyössä eri toimialojen ja sidosryhmien kesken.

Ohjelman valmistelutyö toteutetaan dokumentoidun aineiston analysoinnin, yksilöhaastatteluiden, kyselyiden sekä kuulemistilaisuuksien ja verkostotapaamisten avulla.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne