MDI selvittää kokonaiskuvaa maakunnallisista maahanmuuttostrategioista

Suomessa ei ole ollut saatavilla valtakunnallisesti kattavaa tietoa siitä, millaisia maakunnalliset maahanmuuttostrategiat ovat. Syksyn 2021 aikana MDI selvittää työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran toimeksiannosta maakunnallisten maahanmuuttostrategioiden kokonaiskuvassa: 1) onko maakunnissa määritelty maahanmuuttopoliittisia linjauksia ja millä tarkkuudella, 2) miten maahanmuuttopolitiikka on linkitetty muuhun maakunnalliseen strategiseen kehittämistyöhön sekä 3) miten koulutus- ja työperäinen maahanmuutto on nivottu osaksi erilaisia elinvoimastrategioita tai muita suunnitelmia. Selvityksen tavoitteena on tukea alueilla käytävää keskustelua osaajien riittävyydestä ja työ- ja koulutusperäisestä maahanmuutosta sekä nostaa esiin alueilla eri tavoin näyttäytyvää varautumista osaajapulaan. 

Selvitys toteutetaan erilaisia laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten sisällönanalyysiä, ryhmähaastatteluita, työpajatyöskentelyä ja sähköistä kyselyä, hyödyntäen. Laadullista aineistoa tuetaan saatavilla olevalla tilastotiedolla koskien erityisesti alueiden välisiä eroja työ- ja koulutusperäisessä maahanmuutossa lähihistoriassa, nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa.

Selvitys valmistuu 15.1.2022 mennessä.

Lisätietoa
Sari Pitkänen
sari.pitkanen@mdi.fi

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen