Stadin osaamiskeskus tuo toiminnallaan lisäarvoa kotoutumista tukeviin palveluihin ja niiden vaikuttavuuteen

Stadin osaamiskeskuksen vaikuttavuusarvioinnissa tuotettiin tietoa siitä, miten osaamiskeskus on vaikuttanut maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymiseen ilman palveluita ja palveluiden jälkeen.

Arvioinnin perusteella moniammatillinen yhden luukun periaatteella toimiva Stadin osaamiskeskus on toiminut joustavasti ja kehittänyt Helsingin maahanmuuttajille palveluita, joita ei ole ollut aiemmin tarjolla. Näitä ovat olleet monialainen ja laaja osaamiskartoitus, suljetulle ryhmälle haettavana oleva ammatillinen polkukoulutus sekä erilaiset kielikoulutukset. Uutuutena toiminnassa on ollut se, että palvelut tarjotaan rinnakkaisesti. Stadin osaamiskeskuksen vahvuutena on ollut mm. se, että suomen kielen opetusta on pystytty yhdistämään kaikkiin asiakaspolun vaiheisiin. Asiakaskeskeisyyttä ovat sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta yksilöllinen kohtelu ja polutus, kunnioittava kohtaaminen ja asiakkaiden näkemysten aito kuunteleminen sekä asiakkaiden tarpeisiin nähden räätälöidyt palvelut, kuten traumaperäisyyden ja ilmiölähtöisyyden huomiointi, osaamiskartoituksen moniammatillisuus ja pitkäkestoisuus verrattuna yksittäiseen haastattelutilanteeseen, suunnitelmien perustuminen asiakkaiden tarpeisiin ja omankielisten ohjaajien käyttäminen palvelussa.

Synteettisen kontrollin menetelmällä tehdyssä tarkasteluissa keskeisin Stadin osaamiskeskuksen toiminnan alkamiseen kytkeytyvä vaikutus on ollut osaamiskeskuksen keskeisimpien asiakaskohderyhmien tehokkaampi ohjautuminen aktivointiasteeseen luettaviin palveluihin, kuten erityyppisiin koulutuksiin. Osaamiskeskuksen toiminta-aikana myös työttömyyden pitkittymiseen on nähtävissä vaikutuksia. Tulosten perusteella  työttömyysjaksot ovat keskimäärin lyhentyneet tarkastelluissa asiakaskohderyhmissä ja pitkäaikaistyöttömyyttä on onnistuttu vähentämään aiempaa tehokkaammin. 

Arvioinnissa tuotettiin osaamiskeskukselle ja Helsingin kaupungille 1) laaja määrällisestä ja laadullisesta tiedosta koostuva kuvaus Stadin osaamiskeskuksen nykytilasta, toiminnasta ja palveluprosessien hallinnasta 2) arvio toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä 3) ehdotukset toiminnan jatkokehittämiselle työelämäsiirtymien, kotoutumisen sekä asiakaskeskeisyyden näkökulmista.

Stadin osaamiskeskus täytti kesällä viisi vuotta. Kuvassa 24.9. juhlatunnelmissa Stadin osaamiskeskuksen koulutuspäällikkö Frans Winstén (vas.), asiantuntija Juho Nyman, johtava asiantuntija Mikko Valtakari ja asiantuntija Sari Pitkänen MDI:stä. Kuva: Viivi Heikura.

Materiaalit

Arviointiraportti, muu arviointiaineisto ja tilaisuuden striimi

MDI esittelee 13.10.2021 eduskunnan tarkastusvaliokunnassa Stadin osaamiskeskuksen arviointitulosten näkökulmasta asiantuntijalausunnon siitä, millainen on koulutus-, työllistymis- ja kuntoutuspalvelujen toimivuus sekä toiminnan kehittämistarpeet. Lausunto löytyy tarkastusvaliokunnan asiantuntijalausunnoista.

 

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa