Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa (HYVINSIVI)

Vuoden 2020 alussa toteutuva maakuntauudistus muuttaa valtion, maakuntien ja kuntien välistä tehtävien sekä resurssien jakoa. Aluekehittämisjärjestelmä uudistuu ja valtion sekä alueiden yhteistyön luonne muuttuu. Uudistuksen myötä maakuntien ja kuntien välille muodostuu uusia yhdyspintoja, jotka vaikuttavat ja muuttavat yhteistyön toteuttamista. Yhdyspinnalla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, joiden tarkoituksenmukainen toteutus edellyttää yhteistyötä eri tahojen kesken.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston selvityshankkeen (VN TEAS-hanke), Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, millaisia yhteistyömalleja eri sivistys- ja hyvinvointitoimijoiden välillä on olemassa ja miten niiden välinen yhteistyö tulee organisoitumaan tulevissa maakunnissa vuoden 2020 jälkeen. Selvityksessä tehdään ehdotus siitä, mitkä olisivat sellaiset maakuntalain- ja ALKE-lain myötä käynnistettävät hyvän yhteistyön toimintamallit, joiden avulla toimet voitaisiin jatkossa järjestää tehokkaasti ja siten, että eri toimijoiden resurssit ja osaaminen voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Hankkeen toteuttavat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa.

Selvitystyön toteutus

Yhdyspintoja lähestytään työssä tapaustutkimusten avulla, joista johdetaan havaintoja toimivista yhteistyörakenteista ja -malleista yleisemmälle tasolle. Selvitystyön tapaustutkimukset on rajattu koskemaan viittä sivistyksen ja hyvinvoinnin teemaa: hyvinvoinnin edistäminen, liikunta, kulttuuri, nuoriso/ ohjaamo-toiminta ja opiskeluhuolto. Yhteistyörakenteista ja -malleista haetaan tietoa, dokumenttien, haastatteluiden sekä sähköisten kyselyiden avulla. Lisäksi selvityksen aikana järjestetään neljä alueellista työpajaa, joissa ideoidaan ja kehitetään selvitystyössä tunnistettuja yhteistyömalleja hyvinvointi- ja sivistyspalveluihin liittyen.

Työn 12 tapaustutkimuskohdetta ovat:

Kulttuuri

 • Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton kulttuurin kehittämistyö
 • Pirkanmaan kulttuurin kehittämistyö

Liikuntaneuvonta

 • Kuopion malli
 • LipaKe – liikunta- ja elintapaneuvonta osana palveluketjua
 • Alueelliset liikuntaneuvostot perustettavassa Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovassa

Opiskeluhuolto

 • Opiskeluhuolto Siun sotessa
 • Eksote

Nuoriso/ ohjaamo-toiminta

 • Lahden Ohjaamo
 • Rovaniemen Ohjaamo

Hyvinvoinnin edistäminen

 • Keski-Suomen alueellinen hyvinvoinnin edistäminen – KeHO
 • Verkostojohtaminen Kouvolan sivistys- ja sote-toimessa

Allianssimalli

 • Tesoman Hyvinvointikeskus

Neljä puolen päivän mittaista työpaja järjestetään toukokuussa. Työpajoissa tarkastellaan yhdyspintojen yhteistyömalleja ja kuullaan niihin liittyviä alustuspuheenvuoroja. Jokaisessa työpajassa on painotuksena jokin tapaustutkimusten teemoista; hyvinvoinnin edistäminen (ml. nuoriso/ ohjaamo-toiminta), liikunta, kulttuuri ja opiskeluhuolto.

Työpajojen päivämäärät, paikat sekä painotukset:

Seinäjoen työpaja

3.5. Seinäjoki, klo 10.00-14.00, painotuksena kulttuuri:
Alustajina: Mika Virkkala SibA/ Seinäjoen toimipaikka ja Tuija Ahola, Etelä-Pohjanmaan liitto
Paikka: Frami B-talo, kokoustila Watt&Edison
Osoite: Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

Seinäjoen työpajan materiaali:

Joensuun työpaja

8.5. Joensuu, klo 10.00-14.00, painotuksena opiskeluhuolto:
Alustajana: Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto
Paikka: Joensuun Tiedepuisto, rakennus 3B, kokoushuone Olympia
Osoite: Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Joensuun työpajan materiaali:

Jyväskylän työpaja

17.5. Jyväskylä, klo 15.00-17.30, painotuksena liikunta:
Alustajana: Kari Halinen, Hippos2020, Jyväskylän kaupunki
Paikka: Gradia Jyväskylä, luokka A2.230.
Osoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä.

Jyväskylän työpajan materiaali:

Rovaniemen työpaja

24.5. Rovaniemi klo 10.00-14.00, painotuksena nuorten hyvinvoinnin edistäminen (ml. Ohjaamo-toiminta)
Alustajana: Joni Minkkinen, Ohjaamo Rovaniemi
Paikka: Santa’s Hotel Santa Claus
Osoite: Korkalonkatu 29, 96200 Rovaniemi

Rovaniemen työpajan materiaali:

Työpajojen ohjelma (Seinäjoki, Joensuu ja Rovaniemi):

 • 10.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat
 • Alustuspuheenvuoro työpajan teemasta
 • Selvityksen alustavien tulosten esittely
 • Yhdyspinnat alueen palveluissa (työpajatyöskentely)
 • Lounas (omakustanteinen)
 • Toimivat yhteistyörakenteet ja -mallit (työpajatyöskentely)
 • Työpajatyöskentelyn yhteenveto
 • 14.00 Työpajan päätössanat

Työpajan ohjelma (Jyväskylä):

 • 15.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat
 • Alustuspuheenvuoro työpajan teemasta
 • Selvityksen alustavien tulosten esittely
 • Yhdyspinnat alueen palveluissa (työpajatyöskentely)
 • Toimivat yhteistyörakenteet ja -mallit (työpajatyöskentely)
 • Työpajatyöskentelyn yhteenveto
 • 17.30 Työpajan päätössanat

Ilmoittaudu työpajoihin 

Ilmoittautuminen työpajoihin sulkeutuu viikkoa aikaisemmin työpajan ajankohtaa. Työpajoihin mahtuu mukaan 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Selvitystyön aikataulu

Selvitystyön aikataulukaavio ja työvaiheet.

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Merja Niemi Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina myös muut ministeriöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Lisätietoa selvitystyöstä:

MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen, puh. 040 7641 829, s-posti, janne.antikainen@mdi.fi