Arkistot kuukauden mukaan: Maaliskuu 2013

MDI kokoaa tiedot Suomen ohjelmista Ruotsin Tillväxtanalysille

Ruotsi seuraa aktiivisesti Suomen kehittämisen kenttää. MDI kokoaa perustiedot työ- ja elinkeinoministeriön kansallisista ohjelmista Ruotsin kasvupolitiikasta vastaavalle Tillväxtanalysille. Ruotsin kiinnostuksen kohteena on erityisesti Suomessa lakkautettu KOKO. Tämän lisäksi tiedot kerätään valmisteilla olevista INKAsta ja kasvusopimuspolitiikasta. Ruotsi on kiinnostunut millaisella ohjelmatyöllä pienempiä ja keskisuuria kaupunkeja voisi kehittää. Pikaselvitys tehdään muutamassa viikossa.

MDI jatkaa työelämän kehittämisen sparrausta

Suomalaisen työelämän visiona on olla Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. TEMissä on käynnistynyt vuodenvaihteessa työelämän kansallinen yhteistyöhanke, jonka kick off –tilaisuuden fasilitoinnista 15.4. iltapäivällä MDI vastaa. Säätytalossa on luvassa MDI ydinosaamisen, eli verkostomaisen kehittämisen tietotaidon lisäksi lupausmessut, kun eri tahojen kevään aikana muotoilemat lupaukset laitetaan likoon. Lisätiedot hankkeesta http://www.tem.fi/index.phtml?s=4698.

Keski-Suomen ennakointi MDI:n syyniin

Keski-Suomessa on tehty alueellista ennakointityötä hankkeiden kautta vuosikymmenen ajan. Nyt ennakointi halutaan viedä osaksi eri organisaatioiden jokapäiväistä työtä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tilannut MDI:ltä Keski-Suomi Ennakoi –hankkeen arvioinnin, jonka kautta MDI selvittää, mitkä edellytykset Keski-Suomen toimijoilla on alueelliseen ennakointiin. Työssä arvioidaan hankkeen tavoitteiden onnistumisen lisäksi mm. toimijoiden sitoutumista jatkoon ja vertaillaan Keski-Suomen mallia muiden alueiden ennakointityöhön.

MDI arvioi puolet maakuntien ohjelmista

Myös Etelä-Savo valitsi MDI:n tekemään maakuntaohjelman arvioinnin. Nyt arviointi on meneillään tai päättynyt kaikissa Suomen 18 maakunnassa. MDI on näistä mukana puolessa. Arvioinnit valmistuvat kevään ja kesän aikana. Maakunnat hyödyntävät arviointeja myös tulevien maakuntaohjelmien valmistelussa sekä valmistauduttaessa tulevaan kansalliseen ja EU:n ohjelmakauteen 2014-2020.

Harjoittelijahaku on päättynyt – onnellisesti

MDI:n harjoittelijahaku on tämän kevään osalta päättynyt. Saimme haussa määräaikaan mennessä huikeat 71 hakemusta! Olemme otettuja. Taso hakemuksissa oli todella korkea. Osaamista ja kokemusta löytyi moneen lähtöön. Haastattelimme hakijoista yhdeksän. Valitsimme vaativiin asiantuntijatehtäviin talousmaantieteilijä Maria Yli-Kosken Turun kauppakorkeakoulusta. Designer Trainee Yli-Koski aloittaa Maurinkadun toimistolla 11.3.2013. Tervetuloa taloon Maria!