Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Vuonna 2022 olemme saaneet olla mukana useissa työelämää ja hyvinvointia edistävissä hankkeissa. Esittelimme Suomen Moniääniset ry:n Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hankkeen hyviä arviointituloksia marraskuussa Mielenterveysmessuilla.  Teimme loppuarvioinnin Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeeseen, jossa kehitetty mentorointimalli palkittiin Kuntatyö 2030 -gaalassa. Olemme toteuttamassa Työelämän mielenterveysohjelman arviointia, joka valmistuu vuoden lopussa.

Laadimme työ- ja elinkeinoministeriön toimesta tutkimuksen nuorten työelämälähtöisten siirtymien tukemisesta palveluista. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin Nuorisotutkimuksen päivillä ja työmme tulokset ovat hyödynnettävissä nuorten monialaisten palveluiden ja palveluintegraation edistämisessä. Nuorten siirtymiä tukeva työmme jatkuu keväällä 2023, jolloin toteutamme Ylä-Savon koulutusyhtymälle arvioinnin Uukkari-hankkeesta. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla tunnistetaan keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ja pystytään vähentämään negatiivisten keskeyttämisten määrää. 

Jatkamme vuonna 2023 työtämme hyvinvoivan ja osallistavan Suomen edistämiseksi. Vuonna 2022 valmistui työ- ja elinkeinoministeriön sekä Sitran toimeksiannosta selvitys alueellisista maahanmuuttostrategioista. Lisäksi olemme olleet mukana tukemassa alueellista ja paikallista kotoutumisen tukea osana Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman laadintaa sekä ensi vuonna valmistuvan Vantaan kaupungin kotouttamisohjelman myötä.

Hyvä asuminen on keskeinen osa elämäämme. Tuotamme ikääntyvien asumisen ja asuinympäristön kehittämistä tukevaa tietoa VNK TEAS-rahoitteisessa Ikähyvis-tutkimuksessa. Keväällä 2023 valmistuu tutkimus kehitysvammaisten asumis- ja laitostilanteen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tiedon tuottamisen lisäksi tuemme alueellisella ja paikallisella tasolla tehtävää kehittämistyötä.  Uuden roolimme myötä voimme tarjota koulutusten avulla entistä parempaa tukea asumiseen liittyvässä lainsäädännön toimeenpanossa ja kehittämistyössä.  

Kiitos asiakkaillemme siitä, että olemme saaneet tehdä työtä kanssanne inhimillisen ja sosiaalisen pääoman vahvistavaa työtä.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, jolloin jatkamme työtämme paremmin kehittävässä ja kehittyvässä Suomessa.

Kysy lisää