Uusi tutkimus perehtyy nuorten työelämälähtöisten siirtymien tukemiseen palveluissa

MDI toteuttaa kevään aikana työ- ja elinkeinoministeriölle tutkimuksen nuorten työelämälähtöisten siirtymien tukemisesta palveluissa. Tutkimus tuottaa tietoa hyödynnettäväksi nuorten monialaisten palveluiden ja palveluintegraation edistämisessä sekä kansallista palvelujärjestelmää kehitettäessä.

Tutkimuksessa haetaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten nuorille suunnatuissa työelämälähtöisissä palveluissa ja monialaisissa palvelumalleissa on huomioitu ihminen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena, ja miten tämä näkyy palvelutarvearvioissa ja palveluiden toteutuksessa?
  • Miten monialaisuutta pyritään edistämään ja tukemaan palveluiden toteutuksessa, ja miten monialaisuus näkyy työkulttuurissa? Onko tässä eroa viranomaisten tai professioiden välillä?
  • Millaisia rakenteellisia, professioihin liittyviä tai muita esteitä tulisi poistaa, jotta monialainen työote ja nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen toteutuisivat vaikuttavasti ja nuoren työelämään siirtymistä parhaiten edistävästi?

Tutkimuksessa toteutetaan rekisteriaineistoon perustuva tilastoanalyysi sekä kerätään laadullista aineistoa nuorten palveluista ja palveluohjauksesta vastaaville tahoille suunnatun valtakunnallisen kyselyn sekä alueellisten haastatteluiden avulla. Tutkimus valmistuu kesällä 2022.

Lisätietoja

tutkimuksen vastuullinen johtaja, johtava asiantuntija, Mikko Valtakari, MDI (mikko.valtakari@mdi.fi)

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa