Uusi tutkimus perehtyy nuorten työelämälähtöisten siirtymien tukemiseen palveluissa

MDI toteuttaa kevään aikana työ- ja elinkeinoministeriölle tutkimuksen nuorten työelämälähtöisten siirtymien tukemisesta palveluissa. Tutkimus tuottaa tietoa hyödynnettäväksi nuorten monialaisten palveluiden ja palveluintegraation edistämisessä sekä kansallista palvelujärjestelmää kehitettäessä.

Tutkimuksessa haetaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten nuorille suunnatuissa työelämälähtöisissä palveluissa ja monialaisissa palvelumalleissa on huomioitu ihminen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena, ja miten tämä näkyy palvelutarvearvioissa ja palveluiden toteutuksessa?
  • Miten monialaisuutta pyritään edistämään ja tukemaan palveluiden toteutuksessa, ja miten monialaisuus näkyy työkulttuurissa? Onko tässä eroa viranomaisten tai professioiden välillä?
  • Millaisia rakenteellisia, professioihin liittyviä tai muita esteitä tulisi poistaa, jotta monialainen työote ja nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen toteutuisivat vaikuttavasti ja nuoren työelämään siirtymistä parhaiten edistävästi?

Tutkimuksessa toteutetaan rekisteriaineistoon perustuva tilastoanalyysi sekä kerätään laadullista aineistoa nuorten palveluista ja palveluohjauksesta vastaaville tahoille suunnatun valtakunnallisen kyselyn sekä alueellisten haastatteluiden avulla. Tutkimus valmistuu kesällä 2022.

Lisätietoja

tutkimuksen vastuullinen johtaja, johtava asiantuntija, Mikko Valtakari, MDI (mikko.valtakari@mdi.fi)

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen