Uusi tutkimus perehtyy nuorten työelämälähtöisten siirtymien tukemiseen palveluissa

MDI toteuttaa kevään aikana työ- ja elinkeinoministeriölle tutkimuksen nuorten työelämälähtöisten siirtymien tukemisesta palveluissa. Tutkimus tuottaa tietoa hyödynnettäväksi nuorten monialaisten palveluiden ja palveluintegraation edistämisessä sekä kansallista palvelujärjestelmää kehitettäessä.

Tutkimuksessa haetaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten nuorille suunnatuissa työelämälähtöisissä palveluissa ja monialaisissa palvelumalleissa on huomioitu ihminen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena, ja miten tämä näkyy palvelutarvearvioissa ja palveluiden toteutuksessa?
  • Miten monialaisuutta pyritään edistämään ja tukemaan palveluiden toteutuksessa, ja miten monialaisuus näkyy työkulttuurissa? Onko tässä eroa viranomaisten tai professioiden välillä?
  • Millaisia rakenteellisia, professioihin liittyviä tai muita esteitä tulisi poistaa, jotta monialainen työote ja nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen toteutuisivat vaikuttavasti ja nuoren työelämään siirtymistä parhaiten edistävästi?

Tutkimuksessa toteutetaan rekisteriaineistoon perustuva tilastoanalyysi sekä kerätään laadullista aineistoa nuorten palveluista ja palveluohjauksesta vastaaville tahoille suunnatun valtakunnallisen kyselyn sekä alueellisten haastatteluiden avulla. Tutkimus valmistuu kesällä 2022.

Lisätietoja

tutkimuksen vastuullinen johtaja, johtava asiantuntija, Mikko Valtakari, MDI (mikko.valtakari@mdi.fi)

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous