Uukkari-hankkeen vaikuttavuusarviointi

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja TOIMI-työvalmennussäätiö sr toteuttivat toukokuun 2020-maaliskuun 2023 välisenä aikana ESR-rahoitteisen Uukkari-hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jossa tunnistetaan keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ja pystytään vähentämään negatiivisten keskeyttämisten määrää. Hankkeen tavoitteena oli myös tukea opiskelijaa suorittamaan tutkinto loppuun.

MDI:n toteuttaman Uukkari-hankkeen vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli selvittää 1) syitä sille, miksi koulutuksen kokonaiskeskeyttäminen on vähentynyt, 2) miten Uukkari-hankkeen toimenpiteet ovat vaikuttaneet kokonaiskeskeyttämiseen, 3) mitkä hankkeessa testatuista toimenpiteistä ovat vaikuttavia opintojen keskeyttämisten vähentämisessä, 4) mitkä toimet/asiat kiinnittävät keskeyttämisuhan alaisia opiskelijoita opintoihin sekä 5) millaiset hankkeen tulokset ovat verrattuna muihin ammatillisen oppilaitoksen koulutuksen keskeyttämistä estäviin palveluihin.

Arviointi toteutettiin hankkeen loppuarviointina. Arvioinnin aineisto koostui dokumenttianalyysistä (mm. hankehakemus, raportit, kartoitus- ja itsearviointiaineisto). Olemassa olevaa dokumenttiaineistoa täydennettiin opiskelijoiden, hankehenkilöstön ja ammattiopiston henkilökunnan ja työvalmennussäätiön edustajien haastatteluilla sekä arvioinnin loppuvaiheessa toteuttavalla tulosten validointityöpajalla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan