Vihreän siirtymän vaikutukset Suomen työmarkkinoille, työllisyyteen ja ammattirakenteeseen

MDI toteutti yhdessä Pellervon taloustutkimuksen kanssa Valtioneuvoston kanslialle Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille, työllisyyteen ja ammattirakenteeseen-selvityksen. Tässä hankkeessa tuotettiin ammattien vihreysluokittelu Ammattiluokitus 2010 neljänumerotason ammateille. Vihreysluokitus määrittelee ammatit vihreiksi ammateiksi, ei-vihreiksi vertaisammateiksi ja muiksi ei-vihreiksi ammateiksi. Ammattien vihreysluokittelu perustuu yhdysvaltalaisen O*NET-tietokannan aineistoihin. O*NET aineiston lisäksi hankkeen aikana toteutettiin asiantuntijahaastatteluita, kyselytutkimus pienille ja keskisuurille yrityksille sekä dokumenttianalyysi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan