VALUMA – Verkostoyhteistyön aluemalli

Valtioneuvosto tilasi selvityshankkeen, joka tuottaa tietoa erilaisista toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista aluekehittämisen verkostoyhteistyölle. Tarkoituksena oli tukea hallitusohjelman mukaista alue- ja kaupunkikehittämisen verkostoyhteistyön käynnistämistä sekä kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja instrumenttien valmistelua. Selvityshankkeen päätavoitteena oli kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista sekä tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi. Hankkeessa selvitettiin, millainen toimintamalli tukisi parhaiten alueiden omaehtoista ja monimuotoista verkottumista sekä vertaisoppimista. Toiseksi tarkasteltiin, kuinka verkostot voisivat tukea kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden toteutusta sekä millainen ennakkoarviointikehikko verkostomaiselle toimintatavalle voidaan luoda. Olennaista oli tunnistaa ja arvioida, millaisia vaikutuksia ehdotetulla toimintamallilla tai malleilla voidaan ennakoida olevan. Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. MDI toteutti aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleja (VALUMA-hanke) koskevaa selvityshanketta yhdessä Forefront Oy:n ja Nordregion kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan