Valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten (2021–2027) toteutuksen väliarviointi

MDI ja VTT toteuttavat työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten (2021–2027) väliarviointia. Väliarvioinnin tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva 16 innovaatioekosysteemien kehittämistä koskevan sopimuksen toteutuksesta ja kansallisesta toimintamallista osana kansallista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja samalla tarjota eväitä sopimusten loppukauden eli vuosien 2025–2027 toteutukseen. Arviointityö on luonteeltaan kehittävä ja painopiste ei ole esim. yrityskyselyissä tai -haastatteluissa, vaan toteutuksen ja toteutusmallin arvioinnissa.

Arvioinnissa tarkastellaan ensinnäkin ekosysteemisopimusten toteutusta vuosina 2021–2024 16 kaupunkiseudulla. Kaupunkikohtaisesti tarkastellaan kehittävällä otteella sopimuksissa erityisesti 2021–2024 tehtyjen toimenpiteiden tavoitteidenmukaisuutta. Tarkastelunäkökulmana on kunkin kaupungin toimenpiteiden aikaansaannokset (suunta ja vauhti) suhteessa sopimukseen kirjattuihin tavoitteisiin. Toiseksi arvioidaan sopimusten kansallista toimintamallia ja asetettujen tavoitteiden relevanssia osana kansallista TKI-politiikkaa. Tämä tarkoittaa ekosysteemisopimuksille asetettujen kansallisten innovaatiopoliittisten tavoitteiden merkityksen arviointia muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi arvioidaan tarvetta ja tapaa, miten jatkossa näitä tavoitteita tulisi eri toimijoiden erityisesti valtion ja kaupunkien yhteistyönä edistää.

Työ on jaettu arviointikysymysten perusteella kolmeen työpakettiin, joita ovat 1) Ekosysteemisopimusten tavoitteidenmukaisuuden ja sisältöjen arviointi, 2) Ekosysteemisopimusten toimintamallin arviointi, 3) Ekosysteemisopimusten merkitys, hyötyjen ja lisäarvon arviointi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan