Vaikuttavuusarviointi Sitran vaikuttavuustavoitteesta ”Suomessa tunnetaan tulevaisuudenkehityssuunnat hyvin”

Arvioinnissa analysoitiin, millaista kehitystä Sitran vaikuttavuustavoitteessa ”Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin” on tapahtunut vuosien 2011–2018 aikana. Arvioinnissa tarkasteltiin Sitran roolia ja merkitystä vaikuttavuustavoitteen edistymisessä sekä Sitran strategisten valintojen onnistumista. Arvioinnissa hyödynnettiin aineistona kahta alkuvuodesta 2019 tilattua selvitystä: Tulevaisuusbarometrikansalaiskyselyä sekä media- ja toimiala-analyysiä megatrendeistä käytävästä keskustelusta. Arvioijat täydensivät aineistoa keskeisillä sidosryhmä- ja asiantuntijahaastatteluilla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan