Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU)

Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU) -hankkeessa pureuduttiin uuden työn ja tietotalouden (tietointensiivisen palvelutoiminnan) reunaehtoihin maaseudulla naisten näkökulmasta. Hankkeessa tuotettiin tietointensiivisen palvelutoiminnan nykytilan katsaus maaseudulla naisten näkökulmasta. Lisäksi kartoitettiin edistäviä ja jarruttavia tekijöitä ja pohdittiin keinoja, joilla uuden työn mahdollisuuksia maaseudulla naisten näkökulmasta voi edistää.

Hankkeen tulosten perusteella tietotyön kehittymistä maaseudulla jarruttavat niin yleiset tietotyön kehitykseen liittyvät asiat sekä infrastruktuuriin liittyvät kysymykset (valokuitu, liikenneyhteydet, palvelut) sekä naisspesifiset seikat (koulutuksen ja työelämän segregaatio, elinvoimapolitiikan sukupuolisokeus, asenteet) kuin työnantajien käytännöt ja uramahdollisuudet. Myös maaseudun veto- ja pitovoima asuinpaikkana naisten näkökulmasta (mm. harrastusmahdollisuudet, kulttuuri) sekä ammatilliset ja sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä tekijöitä. Hankkeen tärkeimmät suositukset liittyvät ihmisvaikutusten tunnistamisen ja arvioinnin olevan osaksi elinvoimapolitiikkaa. Lisäksi valtiolta, alueilta sekä kuntien elinkeinotoimijoilta tarvitaan vahvempaa otetta naisyrittäjyyden edistämiseen, tukemiseen ja kehittämiseen.

MDI toteutti hankkeen yhdessä KTT Emilia Kankaan kanssa. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan