Urbaania kasvua Vantaa, UIA-hankkeen ulkoinen arviointi

”Urbaania kasvua Vantaa” on Vantaan kaupungin koordinoima, UIA (Urban Innovative Actions)-hanke, jossa on luotu uudenlaisia ratkaisuehdotuksia yritysten kilpailukyvyn edistämiseen sekä henkilöstön osaamistason nostamiseen ja työllisyyden edistämiseen. Hankkeen kohderyhmänä on Vantaalla toimivat pienet- ja keskisuuret yritykset. Hanke toteutetaan Vantaan kaupungin, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten yhteistyönä. Hankkeessa on mukana 11 hankekumppania.

Ulkoisessa arvioinnissa tuotettiin tietoa hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta, tuloksellisuudesta, tehokkuudesta, jatkuvuudesta ja vaikutuksista. Lisäksi tuotettiin suosituksia toiminnan jatkuvuudesta, toistettavuudesta sekä skaalauksesta. Arvioinnissa toteutettiin dokumenttianalyysi, haastatteluja hanketoimintaan osallistuneisiin organisaatioihin ja yrityksiin, yrityskysely hankkeeseen osallistuneille yrityksille sekä arvioinnin tuloksia käsittelevä tulostyöpaja.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan