Työllisyyspalveluiden laadullisten vaikutusten mittaamisen ja mittareiden kehittämisen asiantuntijapalvelu

Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttamassa JALAVA -hankkeessa on tavoitteena kehittää tulos- ja vaikuttavuusperusteisia työllisyyspalveluita ja -hankintoja, työllisyyspalveluiden tiedolla johtamista sekä vahvistaa asiakasosallisuutta. Jalava-hanke tavoittelee vaikuttavampia palveluja erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa oleville työnhakija-asiakkaille. MDI:n toteuttamassa selvityksessä tuetaan hankkeen toteutusta tuottamalla näkemystä työllisyyspalveluiden laadullisten mittareiden valinnasta, mittausmenetelmien kehittämisestä ja tuottamalla tietoa mittareiden ja menetelmien pilotoinneista. Työssä arvioidaan ja jatkokehitetään laadullisia mittareita. Lisäksi MDI tuottaa hankkeen toteutuksen tueksi JALAVA hankkeen vaikuttavuuden arviointimallin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan