Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman laatiminen

MDI tukee Tuusulan kuntaa elinvoimaohjelman laatimisessa. Ohjelmatyö on jatkoa kunnan strategiatyölle ja sen tavoitteena on määrittää kunnan elinvoimaan liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet. Ohjelmatyössä huomioidaan Tuusulan kuntastrategia, sote-uudistus sekä valmisteilla oleva TE2024-uudistus. Lisäksi ohjelmatyössä varmistetaan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien osallistuminen prosessiin.

Ohjelmatyössä on kolme päävaihetta:

1) Taustatyö: MDI laatii tilastotarkasteluun pohjautuvan analyysin Tuusulan kunnan elinvoiman nykytilasta. Lisäksi toteutetaan laajasti eri toimijoita osallistava kysely sekä haastattelut elinkeinoelämän edustajille.
2) Osallistava työskentely: Ohjelmatyön toisessa vaiheessa järjestetään kaksi työpajaa sekä tulevaisuusseminaari, joiden tavoitteena on työstää elinvoimaohjelman sisältöä yhdessä poliittisten päättäjien, elinkeinoelämän edustajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.
3) Elinvoimaohjelman muotoilu: Työn viimeisessä vaiheessa MDI viimeistelee aiempien vaiheiden pohjalta elinvoimaohjelman toiminnan kärjet, tavoitteet ja toimenpiteet.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan