Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman laatiminen

MDI tuki Tuusulan kuntaa elinvoimaohjelman laatimisessa. Ohjelmatyö on jatkoa kunnan strategiatyölle ja sen tavoitteena on määrittää kunnan elinvoimaan liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet. Ohjelmatyössä huomioitiin Tuusulan kuntastrategia, sote-uudistus sekä valmisteilla oleva TE2024-uudistus. Lisäksi ohjelmatyössä varmistettiin keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien osallistuminen prosessiin.

Ohjelmatyössä oli kolme päävaihetta:

1) Taustatyö: MDI laati tilastotarkasteluun pohjautuvan analyysin Tuusulan kunnan elinvoiman nykytilasta. Lisäksi toteutettiin laajasti eri toimijoita osallistava kysely sekä haastattelut elinkeinoelämän edustajille.
2) Osallistava työskentely: Ohjelmatyön toisessa vaiheessa järjestettiin kaksi työpajaa sekä tulevaisuusseminaari, joiden tavoitteena oli työstää elinvoimaohjelman sisältöä yhdessä poliittisten päättäjien, elinkeinoelämän edustajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.
3) Elinvoimaohjelman muotoilu: Työn viimeisessä vaiheessa MDI viimeisteli aiempien vaiheiden pohjalta elinvoimaohjelman toiminnan kärjet, tavoitteet ja toimenpiteet.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan