Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian arviointi

Työn päätavoitteena oli tehdä kokonaisvaltainen arviointi Tampereen kaupunkiseudun Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutumisesta. Tampereen seudun kuntien yhteistyötä ohjaa kuntien valtuustojen hyväksymä seutustrategia, joista kolmas ja tuorein seutustrategia on hyväksytty vuonna 2016. Nykyisen strategian pääviestit ja tavoitteet kiinnittyvät kolmeen teemaan: 1) Lisää kilpailukykyä, 2) Kasvulle kestävä rakenne ja 3. Hyvinvoiva yhteisö. Työn tavoitteena oli paitsi arvioida strategian toteutumista, myös saada evästyksiä uuden strategian laadintaan. Seutustrategia kirkastaa myös omistajien tahtotilaa yhteistyön jatkumisesta ja siksi hyvin olennainen näkökulma arvioinnissa on seudullisen yhteistyön analyysi ja arviointi. Arvioinnin pääpaino oli kuntien itsearvioinnissa ja tämän itsearviointi-prosessin fasilitoinnissa ja tukemisessa. Itsearviointityötä tuki toimintaympäristöanalyysi ja MDI sekä ulkopuolisen raadin näkemyksen tuominen mukaan prosessiin. Itsearvioinnin, ulkoisen raadin syötteiden ja kerätyn aineiston pohjalta vahvistettiin yhteistä näkemystä seutustrategian toteutumisesta sekä keskeisistä kehittämiskohteista. Tässä tulkinnassa ja johtopäätösten tekemisessä keskeisessä roolissa oli myös seutuhallitus ja kuntajohtajakokous. Lisäksi johtopäätöksiä rikastutettiin 3.12. järjestetyssä virtuaalisessa Seutufoorumissa. Arviointi valmistui helmikuussa 2021 ja sen tilaaja oli Tampereen kaupunkiseutu.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan