Tuki TE-palvelut 2024-uudistuksen valmisteluun Keski-Savon kunnille

Keski-Savon alueelle ollaan muodostamassa työllisyysaluetta, johon kuuluisivat Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta ja Joroinen. Näin muodostettuna työllisyysalue olisi maantieteellisesti yhtenäinen, tiivis ja mahdollistaisi lähipalvelut.

MDI:n työ koostui kahdesta valmistelukokonaisuudesta, josta ensimmäinen osio käsitteli vaihetta 1.

Vaihe 1. Linjaukset työllisyysalueesta ja järjestämisvastuusta sekä sopimusluonnos
Vaihe 2. Suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi

Sekä sopimusluonnokseen järjestämisvastuusta että suunnitelmaan työvoimapalvelujen järjestämisestä sisältyi lain mukaan rahoituksen ja kustannusten jaon selvittelyä ja määrittelyä, joten sitä oli mahdotonta irrottaa valmisteltavasta kokonaisuudesta.

Sparrausta annettiin keskeisille virkahenkilöille sekä laajemmalle joukolle virtuaalisessa työpajassa. Tässä, kuten kaikissa muissakin töissä käytetään aktiivisesti screenio-työalustaa, joka mahdollista nopean ja kattavan tiedonkeruun.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan