Tampere – Vaasa – Uumaja kasvukäytävän tutkiminen

Kasvuvyöhykkeisiin perustuvassa vyöhykekehittämisessä olennaista on yhteisen strategisen näkemyksen etsiminen yli hallinnollisten rajojen, jotta kehittämisratkaisuissa vältytään osaoptimoinnin vaaralta. Selvityksessä kartoitettiin Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien kytkeytymistä Suomen kasvukäytävään, ylikansalliselta näkökulmalta katsottuna tarkastellaan lisäksi kansallisen käytävän kytkeytymistä E12-yhteyttä pitkin Uumajasta Norjan Mo i Ranaan. Tuloksena syntyi selvitys, josta käy ilmi tutkimusalueen kehittämisen nykytila sekä kehittämisen tarvealueet. Työssä tehtiin kaksi tapaustutkimusta: A) Tampereen pohjoispuolella sijaitsevat solmukohdat sekä B) matkustajaliikenne teiltä kiskoille ja merille Tampere-Seinäjoki-Vaasa-Uumaja-käytävällä. Hanke tuotti päätöksentekijöitä varten yhteisen rajat ylittävän aluekehityssuunnitelman, jossa esitettiin suosituksia matkustaja- ja rahtiliikenteen kehittämiseksi alueella. Yhteistyön kautta vahvistetaan alueen elinkeinoelämää, kehitetään luonto- ja kulttuuriperintöä sekä saadaan aikaan hyvät itä-länsi -suuntaiset yhteydet. Työ liittyy North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) – Pohjanmeri – Itämeri -liikenne- ja kasvukäytävähankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää Pohjanmeri-Itämeri TEN-T-käytävän infrastruktuuria, liikennettä ja maankäyttöä kestävästi ja saavutettavaksi tavara- ja matkustajaliikenteelle.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan