STEA Asiantuntijapalvelu järjestöjen TKI-selvitystyöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut arviointi- ja avustusjaoston esityksestä selvityksen STEA-avustusta saavien järjestöjen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKI-toiminta). Selvityksessä tarkastellaan, mitkä seikat tukevat ja edesauttavat sosiaali-ja terveysalan järjestöjen TKI-toimintaa ja innovaatioiden kehittämistä, mitkä ovat järjestöjen TKI-toiminnan keskeiset haasteet ja kehittämistarpeet sekä mikä on STEA-avustuksella rahoitetun TKI-toiminnan asema osana innovaatioympäristöä. Selvityksessä tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintoja, joissa on kehitetty uudenlainen toimintatapa ja jotka ovat levinneet tai juurtuneet jatkuvaluonteiseksi toiminnaksi. Selvityksen tekee MDI Public Oy yhteistyössä NHG Consulting Oy:n kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan