Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

Suomen sopimuspalokuntien tulevaisuutta tarkastelevassa tutkimuksessa luotiin kattava näkemys sopimuspalokuntien toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista, tunnistettiin sopimuspalokuntatoiminnan kriittisiä toimintaedellytyksiä sekä tuotettiin kolme vuoteen 2035 ulottuvaa skenaariota. Tutkimuksessa kuvattiin sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa sekä toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia muun muassa alue- ja väestönkehityksen valossa dokumentti- ja tilastoanalyyseihin pohjautuen, toteutettiin kolme erityyppisiin toimintaympäristöihin sijoittuvaa case-tarkastelua, haastateltiin pelastustoimen kannalta keskeisiä asiantuntijoita, toteutettiin tulevaisuuskysely sekä tulevaisuustyöpajat sekä luotiin skenaariokuvauksia hyödyntäen mm. tulevaisuustaulukkotyöskentelyä. Työssä oli mukana alihankkijana järjestötoimintaan erikoistunut Juha Heikkala Consulting. MDI vastasi myös julkaisun taiton suunnittelusta ja toteutuksesta.

Linkki tutkimukseen: https://issuu.com/palopaallysto/docs/sopimuspalokuntien_tulevaisuuskatsaus_2021
Podcast tutkimuksen tuloksista: https://soundcloud.com/mdifriends/jakso-6-nakokulmia-sopimuspalokuntien-tulevaisuuteen

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan