Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja kaupungistuminen ovat herättäneet ympäri maailmaa huomattavan määrän huomiota ja erilaisia älykkään kaupungin kehittämishankkeita ja selvityksiä. Vastaavaa huomioaaltoa ei ole ollut nähtävissä maaseudulla, vaikka digitalisaatiolla voisi olla suurempi merkitys siellä, missä etäisyydet ovat suuria ja volyymit pieniä ja sitä kautta palvelurakenteet ovat nopeasti muuttumassa. MDI, Spatia, Syke ja Vaasan yliopisto laativat vuoden 2016 loppuun mennessä selvityksen maaseudun sähköisten palveluiden nykytilasta, mahdollisuuksista, kansainvälisistä käytännöistä ja palveluiden käyttäjien näkemyksistä. Tuloksia käytettiin vuonna 2017 aloitettavien kokeilujen valmistelussa. Työ oli osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa: tilaajan puolelta työtä koordinoi LVM ja mukana ovat myös TEM, YM, OKM ja STM. Tutkimushankkeen tuloksista viestittiin sivustolla www.mdi.fi/smartcountryside. Loppuraportti: http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/9_Smart+Countyside/2559835c-f503-4b03-a7f5-43aff632228a?version=1.0

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan