SIXNET-verkoston palvelumuotoilu

SIXNET-verkostohankkeen tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle teolliselle verkostoyhteistyölle ja tukea yhteistyötä julkisten toimijoiden ja teollisen liiketoiminnan verkostojen välillä. Se pyrkii vahvistamaan alueiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta sekä kiihdyttää yritysten toimintaedellytyksiä globaalissa markkinassa. Hankkeessa rakennetaan pitkäjänteinen ja vahva usean alueen yhteistyömalli, yhteisiä työkaluja sekä järjestetään yhteisten toimintatapojen ja yhteistyöhankkeiden kehittämiseen tähtääviä roadshow-tapahtumia eri puolella Suomea. Verkostoa koordinoi Business Tampere kumppaninaan Business Jyväskylä, Business Oulu, Into Seinäjoki ja Linnan Kehitys Oy. Hanke kattaa näin ollen viisi maakuntaa, ja sen tavoitteena on laajentua kattamaan myös muita Suomen merkittäviä teollisuusalueita.

Verkoston toiminnan tueksi toteutetaan prosessi, jossa kehitetään ja palvelumuotoillaan SIXNET-verkoston pysyvä toimintamalli. Työssä muotoillaan SIXNET- verkoston alustava visio, rakenne sekä toimintatavat. MDI fasilitoi SIXNET- verkoston palvelumuotoiluprosessia fasilitoimalla verkostohankkeessa järjestettäviä työpajoja, toteuttamalla verkostohankkeessa mukana oleville alueille kohdennetut haastattelut sekä fasilitoimalla verkostotoimijoille yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun käytäntöjä noudattavia yhteisiä suunnittelusessioita. Työn tuloksena syntyy SIXNET-verkostoyhteistyölle muodostettu visio sekä kuvaukset verkostoyhteistyön rakenteesta ja toimintamalleista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan