Selvitys työllisyyden parantamiseksi tehtyjen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta

Työelämän jatkuva muutos, nopeasti muuttuvat osaamistarpeet ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus aiheuttavat merkittäviä haasteita työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen ja hallitusohjelmassa asetetun 75 % työllisyysasteen saavuttamiseen. Osaamisen kohtaamattomuuden haaste koskee myös koulutettua työvoimaa. Asiaan vastaamiseksi nykyisessä Hallitusohjelmassa on tavoite luoda edellytykset jatkuvalle oppimiselle kaikilla koulutusasteilla ja ohjelmassa korostetaan nopean jatko-, täydennys- ja muuntokoulutuksen tarjonnan kehittämistä sekä yhteistyössä koulutuslaitosten ja työnantajien kanssa toteutettavia koulutuksia työvoiman saatavuuden kehittämiseksi. Vuosien 2017-2019 aikana tehdyn määräaikaisen lainmuutoksen (JTYPL/305/2017) jälkeen TE-hallinto on pystynyt tarjoamaan työvoimakoulutuksena uuteen korkeakoulututkintoon johtavia muuntokoulutuksia jo korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Samanaikaisesti opetus- ja kultturiministeriö on rahoittanut monia osaajapulaan vastaamiseen tähtääviä korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia, erikoistumiskoulutuksia sekä tutkintojen osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia korkeakouluissa ja yliopistoissa. MDI:n ja TK-Evalin toteuttaman selvityksen tavoitteena on selvittää vuosina 2017-2019 toteutettujen lyhytkestoisten työllisyyden parantamiseksi tehtyjen koulutusten/muuntokoulutusten toteutuksen onnistuneisuutta sekä vaikuttavuutta. Lopullisena päämääränä työssä on tuottaa selkeitä kehittämisehdotuksia korkeakoulujen toteuttamien työllisyyden parantamiseen tähtäävien koulutusten/muuntokoulutusten järjestämiseen tulevaisuudessa.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan