Selvitys RAY- ja STEA-avustuksilla rahoitetusta erityisryhmien asumisesta

MDI toteutti STEAn toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitettiin, millaista on sen erityisryhmiin kohdistamien investointiavustusten vaikuttavuus suomalaisessa erityisryhmien toimintakentässä. Selvityksen tehtävänä oli tuottaa kokonaisnäkymä siitä, mikä on valtion tukeman asumisen toimintakenttä ja mitkä sen rahoittamisen rajapinnat.

Selvityksessä tuotettiin tietoa siitä, millainen on suomalainen erityisryhmien asumiseen liittyvä toimintakenttä. Selvitysten tehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat järjestölähtöisen erityisryhmien asumisen rahoittamiseen liittyvät tarpeet ja lähtökohdat. Lisäksi selvitettiin sitä, mitä ovat tulevaisuuden vaihtoehdot sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuottaman erityisryhmien asumisen rahoituksen osalta, jos STEA ei avustaisi asuntojen hankintaa.

Selvityksessä käytettiin aineistona RAY/STEA -tietokantaa ja muuta dokumenttiaineistoa, asiantuntijahaastatteluita, järjestökyselyä, tapaustutkimuksia ja työpajatyöskentelyä.

Selvityksen tuloksena syntyi toimintakentän kuvaus, joka sisältää tietoa muun muassa erityisryhmistä, heille asuntoja hankkivista ja rakentavista toimijoista, erityisryhmien asumiseen liittyvistä palvelujen tuottajista ja erityisryhmien asumiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Selvityksen tuloksia käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöille suunnattujen valtionavustusten painotuksissa ja kohdentamisessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan