Selvitys liikkuvuusavustuksen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista

MDI toteuttaa selvityksen liikkuvuusavustusten vaikuttavuudesta, toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvityksen tuloksilla tuetaan työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistämiseen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantamiseen tähtäävän päätöksenteon valmistelua. Liikkuvuusavustus on tuki liikkumiseen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle tai muuttamiseen lähemmäs työpaikkaa. Avustuksen tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta ja työllisyyttä, eli kannustaa työnhakijaa vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta. Selvityksessä huomioidaan näkökulmina mm. 1) liikkuvuusavustuksen lainsäädännölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, 2) liikkuvuusavustuksen vaikutukset työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen ja työn vastaanottamiseen, 3) liikkuvuusavustuksen tunnettuus ja sen käyttö työnhakijoiden palveluissa, 4) liikkuvuusavustuksen toimeenpanon onnistuneisuus sekä 5) liikkuvuusavustuksen vaikuttavuuteen liittyvät kehittämistarpeet.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan