Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisoalaan

Projektissa toteutettiin kevyt kirjallisuuskatsaus, sähköinen kysely, fokusryhmähaastattelut nuorisoalan toimijoille ja projektin tulokset ja analyysin kokoava loppuraportti. Selvityksessä tarkasteltiin kriisin vaikutuksia eri nuorisotyön ja -toiminnan muotoihin. Selvityksen tuloksia validointiin webinaarissa. Työn avulla tuettiin nuorisotyön ja -toiminnan tulevaisuuden varautumista sekä alan roolin hahmottamista pandemian jälkeisenä aikana. Toteuttajakumppanina toimivat Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta Anne Puuronen, Mirja Määttä, Jaana Poikolainen ja Jussi Ronkainen. Linkki selvitykseen: https://www.mdi.fi/content/uploads/Selvitys-koronakriisin-vaikutuksista-nuorisotoimialaan-loppuraportti-20.9.2021.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan