Selvitys Hämeen työmarkkinoiden osaamistarpeiden keräämisestä ja hyödyntämisestä

MDI toteutti Hämeen ELY-keskuksen toimialueella selvitystyön, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa sekä analysoida ja kuvata, miten alueen eri toimijat keräävät ja hyödyntävät työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja niiden ennakointiin liittyvää tietoa.

Selvitystyössä laadittiin osaamistiedon keräämisen ja hyödyntämisen yhteistyön toimintamalliehdotus sekä kehittämisehdotuksia miten alueella kerättävää osaamistietoa saataisiin hyödynnettyä vaikuttavammin. Työllä pyrittiin lisäämään ymmärrystä, miten ja kuinka järjestelmällisesti tietoa kerätään, miten tietoa käsitellään ja analysoidaan sekä mihin käyttötarkoituksiin tietoa hyödynnetään. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Foredata Oy:n Mikael Andolinin kanssa.

Selvityksessä nousi esiin muun muassa, että osaamistietoa kerätään osittain jopa runsaasti, mutta tieto on usein hajallaan eri organisaatioissa. Jotta kerättyä tietoa pystyttäisiin hyödyntämään vaikuttavammin eri osapuolten ja alueen kehittämistavoitteiden näkökulmasta, tarvitaan yhteistyötä. Yhteistyön lisäämiseksi tarvitaan tarkkaan määritelty toimintamalli sekä ymmärrystä tiedon jakamisen ja yhteistyön hyödyistä. Ennen kaikkea osapuolilta vaaditaan yhteistä tahtotilaa ja sitoutumista, jotta yhteistyö voi onnistua.

Linkki raporttiin: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/56376/H%C3%A4meen_osaamistieto_selvitys_Raportti_31.12.2021_final.pdf/a67f4e52-ea26-e19c-a588-fc458f7c4fe4?t=1643096513149

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan