Selvitys Ami-säätiön uusien toimintamuotojen määrittämiseksi

Tällä hetkellä Ami-Säätiön toiminnassa painottuvat 1) Taitotalon omistajaohjaus ja sen aktiivinen kehittäminen sekä oppilaitosintegraation edellyttämä muutoksen johtamisen ja hallinnan tuki, 2) säätiön (oppilaitoskäytössä olevan) kiinteistöomaisuuden sekä sijoitusvarallisuuden hoito ja 3) säätiön uusien toimintamuotojen kehittäminen.

Yhtiöitettyään oppilaitostoiminnan Ami-säätiön hallitus totesi, että säätiön tulee uudessa tilanteessa hakea sellaisia uusia toimintamalleja, joilla se voi edelleen toteuttaa tarkoitustaan. Toimintamallit eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa säätiön osakkuusyhtiö AEL-Amiedu Oy:n tehtävien ja osakassopimuksen kilpailukielto -lausekkeen kanssa. Ami-säätiö sr käynnisti vuonna 2020 toimintamallinsa kehittämistyön. Ajatuksena on ollut, että säätiön toiminnan uutena elementtinä voitaisiin kehittää työn ja työelämän ja jatkuvan oppimisen ajatuspajatoimintaa, ja tähän liittyvää apurahatoimintaa. Ennen uusien toimintamuotojen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta, säätiön johto haluaa varmistua siitä, että suunnitellut toimintamuodot edistävät tehokkaasti säätiön tarkoitusta ja että sidosryhmät (ennen kaikkea perustajajäsenten eli pk-seudun kunnat) näkevät toiminnan hyödyllisenä.

Tämä esiselvitys on tuotettu sidosryhmiä ja kenttää kuulemalla työnsä aloittavan uuden hallituksen ja toimivan johdon strategiatyön tueksi. Tavoitteena on kartoittaa pääosin haastattelujen pohjalta kentän näkemyksiä ja tarpeita. Tuloksena syntyi esiselvitys johdon strategiatyön tueksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan