Rovaniemen ekosysteemisopimuksen tarkistaminen

Rovaniemen kaupunki koordinoi Rovaniemen ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen (2021–2027) toteutusta, jolla tuetaan alueen innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Rovaniemen kaupunki ja Business Rovaniemi käynnistivät vuoden 2024 keväällä sopimuksen välitarkastelun sopimuksen tarkistamiseksi. Välitarkastelun keskeinen päämäärä oli tukea ekosysteemisopimuksen mahdollisimman vaikuttavaa toteutusta ja kehittää sen sisältöä loppukauden 2025–2027 ajaksi. Välitarkastelun toteutuksesta on vastannut MDI.

Selvityksen tavoitteena oli:
1) muodostaa vaikuttavuusmalli ja -polut ekosysteemisopimuksen painopisteittäin sekä laatia esitys Rovaniemen ekosysteemisopimuksen painopisteistä vuosille 2025–2027,
2) rakentaa lähestymistapa potentiaalisimpien uusien kasvuavausten tai ekosysteemiteemoejn tunnistamiseksi sekä tunnistaa mahdollisia potentiaalisia uusia sopimukseen sisällytettäviä kasvu- ja ekosysteemiavauksia sekä lisäksi,
3) Kehittää ekosysteemisopimuksen toteutusta tukeva alueellinen yhteistyömalli valittujen painopistealojen toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Työ toteutettiin helmikuun ja kesäkuun 2024 välisenä aikana ja sisältö on koostunut dokumentti- ja tilastoanalyysistä, haastatteluista ja työpajoista. Osana taustatyötä on haastateltu ja kerätty näkemyksiä Rovaniemen alueen keskeisiltä elinkeinoelämän, oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä julkishallinnon toimijoilta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan