REACT-EU-lisärahoituksen arviointi

MDI arvioi REACT-EU-lisärahoituksen käyttöä sen vaikuttavuuden, tehokkuuden ja vaikutusten näkökulmasta. Suomessa REACT-EU:n rahoituksella tuettiin pk-yrityksiä etenkin pandemian eniten koettelemilla toimialoilla, erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Varoja on ohjattu myös T&K-toimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvyn kehittämiseen. Arviointitoimeksianto kattoi myös rahoituksen temaattisten tavoitteiden edistämisen arvioinnin. Lisäksi työssä arvioitiin rahoituksen vaikutuksia osallisuuteen sekä yhdenvertaisuuteen, mukaan lukien sukupuolten välinen tasa-arvo. Työ koostuu erityistavoitekohtaisesta analyysistä sekä temaattisten tavoitteiden analyysistä. Osana työtä toteutettiin dokumentti- ja indikaattorianalyysi, kysely ja haastatteluita.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan