Posintra, tiedolla johtamisen lähtötilannekartoitus

MDI kokosi Posintra Oy:lle tilannekuvan Porvoon lähtötilanteesta aluekehityksen mittareilla tarkasteltuna sekä tukee kehitysyhtiön tiedolla johtamisessa. Henkilöstön yhteisessä työpajassa nostettiin esille Posintran kannalta olennaiset vaikuttavuuspäämärät ja käytiin keskustelua MDI:n pohjaesityksen perusteella tilastomuuttujista, joiden avulla ulkoisen toimintaympäristön kehitystä ja Posintran vaikuttavuuspäämäärien toteutumista voidaan seurata. MDI laati keskusteluiden pohjalta kevyen ja tiiviin ppt-koosteen sekä ehdotuksen ulkoisen toimintaympäristön kehityksen seurantaan.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan