Pornaisten strategiaprosessin fasilitointi

MDI tuki Pornaisten kuntaa päivittämään aiemman strategian ja määrittelemään tavoitteet käynnistyneelle valtuustokaudelle. Strategian sisältöjen täsmentäminen toteutettiin perusteellisella taustatyöllä, joka kohdistui päättyneen valtuustokauden tuotoksiin ja kunnan luovuttamaan tausta-aineistoon. Lisäksi tehtiin toimintaympäristöanalyysi, jossa tarkasteltiin keskeisimpien muutostekijöiden vaikutuksia Pornaisten kuntaan. Johtoryhmäkeskustelun tuloksena tausta- ja toimintaympäristöanalyysi esiteltiin kunnanvaltuuston strategiaseminaarissa, jossa tehtiin yhdessä keskustellen tarvittavat tarkennukset strategian sisältöihin. Toisessa vaiheessa pohdittiin muutostarpeita kunnan viranhaltijaorganisaatiossa ottaen huomioon sote-uudistuksen vaikutukset vuoden 2023 alusta alkaen sekä mahdollinen työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun siirto kuntiin vuoden 2024 alusta alkaen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan