Oulun kaupungin elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman laatiminen

Työn tarkoituksena on tukea Oulun kaupunkia elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman 2025–2030 laatimisessa toimintaympäristössä ja organisaatiossa tapahtuvien muutosten vuoksi, joita ovat muun muassa lisääntyvä maahanmuutto, turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset sekä tekoäly eri toimialoilla. Työn aluksi toteutetaan arviointi Oulun nykyisestä elinkeinopoliittisesta ohjelmasta, jolla tuotetaan tietoa ohjelma tuloksista, vaikutuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä oppeja uuden ohjelman laatimista varten. Tämän jälkeen MDI laatii yhteistyöprosessissa Oulun kaupungin toimijoiden kanssa uuden elinkeinopoliittisen ohjelman. Prosessissa toteutetaan mm. useita työpajoja tiedon keräämiseksi sekä yhteisen näkemyksen muodostamiseksi uudesta ohjelmasta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan