Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

MDI oli toteuttamassa eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamaa tutkimusta, jossa tutkittiin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä palveluja. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää syrjäytymistä ehkäiseviä palvelu- ja etuusrakenteita, niihin käytettyä taloudellista panostusta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin syrjäytymisen ehkäisyyn käytettyjen julkisten varojen vaikutusten seurantaa. Tutkimus toteutettiin Nordic Healthcare Groupin vetämänä ja yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa.

Tutkimuksessa analysoitiin syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän nykytilaa, syrjäytymisen ehkäisyyn käytettyjen resurssien kohdentumista sekä rahoituksella aikaansaatuja vaikutuksia. Keskeisinä aineistolähteinä olivat vuoden 2020 talousarvioesitys sekä tutkimukseen valittujen kohdekuntien tilinpäätöstiedot vuosilta 2019 ja 2020. Tutkimuksessa analysoitiin nuoriin kohdennettuja suoria ja epäsuoria rahavirtoja sekä toteutettiin haastatteluja niin valtionhallinnon edustajille kuin itse nuorille.

Tutkimuksen yleinen tulos on, että yksittäisillä palveluilla ei estetä nuoria syrjäytymästä, vaan kaikkein tehokkain keino ovat erilaiset ja ennen kaikkea toimivat palveluketjut. Tutkimus osoitti, että tällä hetkellä yksikään taho ei kanna täyttä vastuuta nuorten syrjäytymisen ehkäisystä. Valtionhallinnossa yhteistyö ei toimi toivotusti, ja kuntatasolla toivottaisiin, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palveluille luotaisiin koko Suomen kattava koordinointi ja omistajuus.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan