Lahteen kohdistuvan investoinnin aluetalousvaikutusten arviointi

Työssä on tehty yhden investoinnin aluetalousvaikutusten arviointi. Työssä ei oteta kantaan rakentamisen ajan vaikutuksiin, vaan verrataan vaikutuksia toiminnan ollessa täysmääräistä suhteessa nykytilaan. Työn taustaolettamana on, että investointi toteutuu ja Lahteen syntyy tämän pohjalta 200 toimintaan suoraan liittyvää työpaikkaa.

Taustaolettaman pohjalta on mallinnettu investoinnin tuottamia välillisiä työpaikkoja (koko arvoketjuun syntyvät työpaikat) sekä kulutuksesta syntyviä työpaikkoja (alueella maksettujen palkkojen aiheuttaman kulutuksen työllisyysvaikutukset). Työssä on arvioitu välillisten työpaikkojen ja kulutukseen liittyvien työpaikkojen alueellista sijoittumista. Lisäksi on arvioitu Lahden työpaikkoihin työllistyviä kaupungin työttömästä työvoimasta, työpaikkoihin muulta pendelöivien määrää ja kaupunkiin työn perässä muuttavien määrää (sekä tämän ryhmän demografista rakennetta). Lisäksi on arvioitu muuhun maahan sijoittuvien välillisten sekä kulutukseen perustuvien työpaikkojen vaikutusta Lahteen (pendelöinti Lahdesta muuhun maahan).

Työssä on kuvattu aluetalouden mekanismeja, joilla em. vaiheissa syntyneistä tiedoista muodostuu kuntatalouteen euromääräisiä vaikutuksia. Varsinaisia euromääräisiä kuntatalouden lukuja ei työhön sisällytetty.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan