Kulttuuriympäristöt voimavarana tulevissa maakunnissa

Kulttuuriympäristöasioiden hoitoa koskeva toimintaympäristö tulee muuttumaan huomattavasti maakuntauudistuksen myötä. Ympäristöministeriö tilasi MDI:ltä selvityksen, jonka lähtökohtana on tarkastella maakuntauudistuksen vaikutuksia kulttuuriympäristökentälle sekä vahvistaa Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa ja integrointia laajemmin mukaan aluekehitykseen. Selvitystyö jakaantui kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä työvaiheessa kartoitettiin maakunnittain maakuntauudistukseen liittyvä valmistelutilanne kulttuuriympäristöasioihin liittyen. Toisessa vaiheessa jalkauduttiin maakuntiin, eli vietiin eteenpäin tunnistettuja hyviä toimintamalleja. Työn kolmannessa vaiheessa raportoitiin koko työn tulokset selvityksen loppuraportiksi. MDI:n lisäksi työhön osallistui kulttuuriympäristöasiantuntijoiden joukko. Loppuraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4794-4

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan