Kampanja-arviointi Business Finlandin neljästä päättyneestä kampanjasta

Työssä arvioitiin neljä Business Finlandin jo päättynyttä kampanjaa. Arvioidut kampanjat olivat ohjelmia pienempiä ja lyhyempiä kokonaisuuksia, joita ei ole toistaiseksi arvioitu. Kampanjoilla on tyypillisesti haettu markkinamahdollisuuksia, rakennettu verkostoja ja osaamista, annettu asiakkaille rahoitus- ja palveluneuvontaa ja tunnusteltu maaperää mahdollisia myöhempiä toimia varten.

Arvioitavia kampanjoita olivat: Artificial Intelligence, Batteries from Finland, Mixed Reality ja Entertainment.

Arviointitutkimuksessa muodostettiin kokonaiskuva synteesinä neljästä Business Finlandin kampanjasta ja tuotettiin tietoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää tulevien kampanjoiden suunnittelussa.

Projektin lopullinen raportti julkaistaan kevään 2024 aikana.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan