Jyväskylän asuntomarkkinaselvitys

Jyväskylä tekee vuoden 2023 aikana Asumisvisio2035:n. Sen laadinnan tueksi ja tausta-aineistoksi oli tarvetta tehdä kevyt asuntomarkkinaselvitys, jossa kartoitetaan asuntokauppamarkkinan tilanne Jyväskylässä. Selvitettäviä kysymyksiä olivat muun muassa millaiselle asumiselle on kysyntää, onko asuntomarkkinoilla pullonkauloja, millaiset ovat ”helpot” ja mitkä ”vaikeat” kohteet, mitä ilmiöitä asuntomarkkinoilla on tunnistettu, millaiset ovat asumisen konseptit ja mihin suuntaan ne ovat kehittymässä ja millaiset ovat näkymät 10 vuoden päähän. Selvityksen perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, millainen on kiinnostava tonttitarjonta, mihin kaupungin kannattaa panostaa ja onko esimerkiksi vahvemmalle profiloinnille tarvetta. Selvityksessä tuotiin näkemyksiä mukaan myös verrokkikaupungeista ja kansalliselta tasolta. Näkemykset koottiin paikallisilta toimijoilta kuten kiinteistövälittäjiltä ja rakennusliikkeiltä sekä ulkopuolisilta kommentaattoreilta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan