Jyväskylän asuntomarkkinaselvitys

Jyväskylä tekee vuoden 2023 aikana Asumisvisio2035:n. Sen laadinnan tueksi ja tausta-aineistoksi on tarvetta tehdä kevyt asuntomarkkinaselvitys, jossa kartoitetaan asuntokauppamarkkinan tilanne Jyväskylässä. Selvitettäviä kysymyksiä ovat mm. millaiselle asumiselle on kysyntää, onko asuntomarkkinoilla pullonkauloja, millaiset ovat ”helpot” ja mitkä ”vaikeat” kohteet, mitä ilmiöitä asuntomarkkinoilla on tunnistettu, millaiset ovat asumisen konseptit ja mihin suuntaan ne ovat kehittymässä ja millaiset ovat näkymät 10 vuoden päähän. Selvityksen perimmäisenä tarkoituksena on selvittää, millainen on kiinnostava tonttitarjonta, mihin kaupungin kannattaa panostaa ja onko esim. vahvemmalle profiloinnille tarvetta. Selvityksessä tuodaan näkemyksiä mukaan myös verrokkikaupungeista ja kansalliselta tasolta. Näkemykset kootaan paikallisilta toimijoilta kuten kiinteistövälittäjiltä ja rakennusliikkeiltä sekä ulkopuolisilta kommentaattoreilta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan