Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2014-2020 -selvitys

MDI toteutti Lapin Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kanssa selvityksen julkisesta tuesta matkailusektorille vuosina 2014-2020. Selvityksessä tutkittiin kuinka paljon matkailua on tuettu julkisista varoista sekä miten tuki jakautui toimialoittain ja alueittain. Lisäksi hankkeessa selvitettiin matkailuhankkeiden toteumia ja tavoitteiden saavuttamista erilaisten indikaattoritietojen valossa. Työssä kiinnitettiin huomio myös koronavuoteen 2020 sekä luotiin tiivis katsaus koronarahoituksesta matkailualalle vuonna 2020. Selvityksessä tuotettiin myös kehittämisehdotuksia julkisen tuen kohdentamista ja kehittämistä ajatellen. Linkki raporttiin http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-614-7

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan