Helsingin seudun MAL-visiot vuoteen 2030 ja 2050

Projektissa tunnistettiin maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitteluun liittyviä yleisiä tulevaisuuden kehityssuuntia ja muodostettiin niiden perusteella skenaarioita MAL-suunnitelman tavoitevuosille 2030 ja 2050. Työn tarkoitus oli lisätä ymmärrystä siitä, millaiseen suuntaan toimintaympäristö todennäköisesti kehittyy MAL-suunnitelman tavoitevuoteen 2030 mennessä ja mitä mahdollisia kehityssuuntia on tunnistettavissa vuoden 2030 jälkeen. Tulevaisuustyötä hyödynnettiin suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena oli mahdollistaa suunnitelman joustavuus erilaisten toimintaympäristön muutostekijöiden suhteen ja suunnata toimet siten, että pystytään valitsemaan oikeansuuntaisia toimia oikeaan aikaan. Raportti: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/mal2019_ilmiot_ja_skenaariot_raportti_19122017.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan