Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon TKI-tiekartan laatimisprosessi

Etelä-Savon maakuntastrategiassa 2030 ja maakuntaohjelmassa 2022–2025 yksi neljästä keskeisestä painopistealueesta on uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen. TKI-toiminnan määrän ja kunnianhimon tason kasvu ja laajasti ottaen maakunnan uudistumiskyvyn vahvistaminen on noussut yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi Etelä-Savossa. Muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi ja samalla uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Etelä-Savossa laadittiin maakunnallinen TKI-tiekartta. Maakunnassa on todettu tarpeelliseksi vahvistaa TKI-yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kesken. Samalla maakunnallinen työ liittyy kansalliseen TKI-tiekartan toteutukseen, jossa tavoitteena on nostaa Suomen T&K-menojen BKT-osuus 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

MDI tuki Etelä-Savon liittoa maakunnan TKI-tiekartan laatimisessa kevään 2023 aikana. Tavoitteena oli laatia tiekartta, joka luo suuntaviivat kestävään kasvuun ja hyvinvointiin sekä TKI-toiminnan määrän ja kunnianhimon tason nostoon maakunnassa. Tiekartan aikajänne ulottuu maakuntastrategian tavoin vuoteen 2030. Laadittava TKI-tiekartta konkretisoi maakunnan Älykkään erikoistumisen strategian toimenpiteiksi. TKI-tiekartassa kuvattiin Etelä-Savon TKI-toiminnan nykytila ja toimintaympäristö, tavoitteet TKI-toiminnan ja osaamisen tason nostamiseksi, priorisoitiin tarvittavat TKI-toimet ja esitetään konkreettiset askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi, esitettiin toimeenpanon roolitus, seuranta ja yhteistyön toimintamalli sekä kuvattiin työkalupakki TKI-toiminnan vahvistamiseksi. Työ toteutettiin vuorovaikutteisessa prosessissa tilaajan ja sidosryhmien kanssa. Työ valmistui kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan