Business Finlandin Ihmislähtöisten ohjelmien arviointi

MDI toteutti yhteistyössä Owal Groupin ja Melkior Oy:n kanssa Business Finlandin Ihmislähtöisten ohjelmien arvioinnin. Arvioitavana olivat “Liideri” (2012–2018), “Fiiliksestä fyrkkaa” (2012–2018), “Luovimo” (2010–2016) ja “Lifestyle”(2015–2018) ohjelmat. Arvioinnissa tuotettiin tietoa näiden ohjelmien tuloksista ja vaikutuksista, tavoitteiden saavuttamisesta ja vaikuttavudesta suhteessa ohjelmien päämääriin, ohjelmien toteutuksen onnistuneisuudesta sekä ohjelmien lisäarvosta kohdealojensa kehitykseen. Lisäksi arvioinnissa tuotettiin tietoa, miten Business Finlandin ohjelmatoimintaa ja luovien alojen kehitystä tulisi jatkossa tukea. MDI oli mukana toteuttamassa ekonometrisia tilastoanalyyseja ohjelman vaikuttavuudesta osallistuja yritysten kasvuun sekä kohdetoimialojen viennin kehitykseen liittyen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan