Asiantuntija-apu ALKE-päätöksen valmistelun tueksi

Aluekehittämispäätöksellä (ALKE-päätös) ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista. Aluekehittämispäätöksen valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden aluekehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa. Aluekehittämispäätös valmistellaan hallituskauden ensimmäisen vuoden loppuun mennessä. Aluekehittämispäätös sisältää ainakin kehittämisen tavoitteet ja niiden tarkemman kuvauksen, linjaukset tavoitteiden toteuttamiseksi eri hallinnonaloilla, arvion kehittämiseen suunnattavista voimavaroista sekä laadulliset ja määrälliset seurantatiedot toimenpiteiden toteutumisen ja aluekehitysvaikutusten mittaamiseksi.

Aluekehittämispäätöksen valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa ohjaa alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). MDI antaa asiantuntija-apua ALKE-päätöksen valmistelun tueksi. Aluekehittämispäätöksen asiantuntija-apu koostuu työpajatyöskentelyn fasilitoinnista, dokumentoinnista, kyselyn toteuttamisesta, seurannan kehittämisestä sekä visuaalisen ilmeen luomisesta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan